lunes, 8 de febrero de 2021

ESKUBALOIA COVID19 PROTOKOLOA/ BALONMANO PROTOCOLO COVID19

 COVID-19 PROTOKOLOA: ERREKA K.EKO  ESKUBALOI ENTRENAMENDUAK

 Jasaten ari garen Covid19 pandemiak erabakiak hartzera behartzen gaitu kirolaren munduan, oro har, eta eskubaloian bereziki.

Izan ere, Gobernu zentraletik eta autonomia-erkidegoetako gobernuetatik datozen eta indarrean dauden arau juridikoak aldatuz doaz, unean uneko osasun-egoerara egokitzeko.

Dokumentu honetako neurriak osasun egoerara egokituko dira, Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuak, Kirol eta Gazteriaren Institutuak eta Nafarroako Eskubaloi Federazioak ezarritako araudiaren arabera.

Guztiok saiatu behar dugu erantzukizun indibidual eta kolektiboa izaten.

Tratamendurik eraginkorrena, zalantzarik gabe, aplikatu beharrik ez duena da, hau da, prebentzioa. Horregatik, protokolo honetan ezarritako jarraibideak betetzeko erantzukizuna eta konpromisoa eskatzen dizuegu entrenatzaileei, jokalariei eta familiei.

GOGORATU, jokalariak edo entrenatzaileak COVID-19 gaixotasuna hartzen badu, entrenatzaileari edo  zuzendaritza batzordeari jakinarazi beharko dio eta EZINEN DU ENTRENAMENDURA JOAN.

Era berean, SINTOMA hauetakoren bat duen inor ezin izanen da entrenamendura joan:

  37 gradutik goitiko sukarra

  Eztul idorra

  Zintzurreko mina

  Usaimena eta/edo dastamena galtzea

     COVID-19aren edo etxeko berrogeialdiaren diagnostikoa, kutsatutako norbaitekin edo COVID-19aren sintomak dituen norbaitekin kontaktuan egoteagatik edo PCR emaitzen zain egoteagatik.

 

 1-  INSTALAZIOAK

-          Entrenamendu guztiak Doneztebeko kiroldegian izanen dira. Entrenatzaileak kiroldegitik kanpora ateratzeko erabakia ere hartzen ahal du, baina jende multzoetatik aparte, beti ere.

-          Entrenamendu bakoitzean ekipo bakarra egonen da instalazioaren barrenean.

-          Instalazioko sarrera nagusitik sartuko da kirol pistara. Atera ere ate berdinetik egin beharko da.

-          Aldagelak eta komunak itxita egonen dira.

-          Ezin da harmailetara sartu.


2-  INSTALAZIORAKO SARBIDEA

-          Entrenatzaileak, jokalariak eta batzordekideak bakarrik sartu ahal izanen dira instalazioan. Debekatuta dago publikoa, senideak eta lagunak sartzea.

-          Aurreko taldea instalaziotik atera eta 15 minutura sartuko dira hurrengo taldeko jokalariak.

-          Entrenamendura puntualtasunez joan beharko da, instalazioko sarbideetan pilaketarik edo bilerarik egon ez dadin.  Entrenatzaileari nahitaez jakinaraziko zaio ez dela entrenatzera joanen.

-          ENTRENAMENDU OSOAN MUSUKOA ERABILTZEA DERRIGORREZKOA DA. Ezin izanen dira musuko kirurgikoak erabili (musuko hauek goitiko aldean alanbre edo burdin hari bat daukatelako eta arriskutsua izan daitekeelako).

-          Pertsonen arteko distantzia mantendu, sartzeko eta ateratzeko zain dagoen bitartean (1,5 metro).

 

3-  PISTETARAKO SARBIDEA

-          Jokalariak sarreran jarrita dagoen hidrogelaz garbituko ditu eskuak.

-          Zuzenean pistara joanen da, eta ezin izanen du instalazioko bertze espazioetan egon.

-          ENTRENATZAILEAK   BAKARRIK    SARTU    AHALKO    DIRA    MATERIALA DAGOEN GELAN.

 

 4-  ENTRENAMENDUA HASI AURRETIK

-          Beti distantzia mantendu eta kontaktu fisiko oro saihestu.

-          Jokalariek entrenamendurako bakarrik erabiliko dituzten oinetakoak ekarri beharko dituzte. Entrenatzen hasi aurretik, eta instalazioan bertan, jantziko dituzte. Entrenamendua akitu ondoren, berriz ere oinetakoak aldatuko ditu.

-          Jokalari bakoitzak bere ur-botila eraman beharko du, eta ezin du partekatu. Komunetan ere ezinen da bete.

-          Jokalari bakoitzak ordezko musuko bat ekarri beharko du.

-          Jokalari bakoitza kirol-poltsa batekin sartuko da. Poltsa horretan ur-botila betea, instalazioan bakarrik erabiliko diren zapatilak, ordezko musukoa, entrenatzaileak emanen dion petoa eta entrenamendua akitu ondoren aldatzeko arropa garbia (azken hau nahi badu) eramanen ditu. Poltsa hori pistako bazter batean utziko du, eta poltsen artean 1,5 metroko tartea utziko da, materiala erabili behar denean segurtasun-tartea mantendu dadin. Ez dira inoiz pilatuko. Poltsa horren edukia ezinen da kanpoan utzi, jokalari bakoitzak bere materiala kirol poltsaren barrenean mantenduko du beti.

-          Debekatuta dago edozein elikagai eramatea eta instalazioan jatea.


 

5-  KIROL MATERIALA

-          Petoak banaka erabiliko dira. Jokalari bakoitzak bat izanen du eta bera izanen da garbitzearen arduraduna. Etxera eraman eta entrenamendu bakoitzaren garbituta ekarriko du. Ekartzen ez duenak ez duenari ez zaio bertzerik emanen.

-          Erabilitako kirol materiala entrenamendu bakoitzaren ondoren desinfektatuko du taldeak.

-          Talde bakoitzak bere baloiak bakarrik erabiltzen ahalko ditu.

-          Materiala dagoen gelarako sarreran ere egonen da hidrogela, materiala hartu aurretik eta ondoren eskuak desinfektatzeko.

 

6-  KIROLEAN

-          Entrenamendua kontaktuarekin burutzen ahalko da baina kontakturik gabeko jarduerak lehenetsiko dira.

-          Entrenamendu bakoitzean, gehienez, 15 jokalari egoten ahal dira.

-          Jokalariek eta entrenatzaileek eskuak hidrogelez garbitu behar dituzte maiz, eta entrenamenduan aurpegia ez ukitzen saiatu behar dute.

-          Eztula eta doministikuak besoarekin estali behar dira, eta erabili eta botatzeko paper-zapiak erabiliko dituzte.

-          Entrenamendua burutzen ari den bitartean kiroldegiko sarrera nagusia zabalik egonen da, kiroldegia ahalik eta aireztatuena egon dadin.

  

7-  AKITZEAN

-          Erabilitako material guztia desinfektatuko dute.

-          Nahitaez erabili beharko da maskara.

-          Eskuak hidrogelez desinfektatuko dira.

-          Oinetakoak aldatuko dira.

-          Entrenamendua akitu ondoren, instalazioan egoteko denbora ahalik eta gehien murriztu beharko dute.

-          Talde guztiek entrenamenduak puntualki akituko dituzte.

-          Nahi duenak izerditutako arropa kendu eta garbia paratzen ahalko du.

-          Talde guztiak entrenamendutik atera behar du, hurrengo taldearentzat instalazioa aireztatu ahal izateko.

Protokolo hau Doneztebeko Udalak, Nafarroako Eskubaloi Federazioak, Kirol eta Gazteriaren Institutuak edo bertze edozein erakunde eskudunek aurkezten dituzten neurri osagarri guztietara zabal daiteke.

 

  

 

PROTOCOLO COVID-19 ENTRENAMIENTOS ERREKA BALONMANO

La pandemia por Covid19 que estamos padeciendo nos obliga a tomar decisiones en el mundo del deporte en general, y en el balonmano en particular.

De hecho, las normas jurídicas vigentes emanadas del Gobierno central y de los gobiernos de las diferentes CCAA van modificándose para adaptarse a la situación sanitaria existente en el momento.

Las medidas contenidas en este documento se irán adaptando en cada momento a la situación sanitaria existente, según lo marque la normativa implantada por el departamento de sanidad de Gobierno de Navarra, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, la Federación Navarra de balonmano y el ayuntamiento de Doneztebe.

Todos debemos esforzarnos en un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva.

El tratamiento más eficaz, sin duda alguna es aquel que no tiene necesidad de aplicarse, es decir, la PREVENCIÓN. Por ello, os pedimos a entrenadores, entrenadoras, jugadores, jugadoras y familias responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de las pautas marcadas en este protocolo.

RECUERDA, si el jugador o jugadora o entrenador o entrenadora presentase algún síntoma de la enfermedad COVID-19 deberán informar al entrenador o entrenadora o a la junta directiva y NO ACUDIR AL ENTRENAMIENTO.

De la misma manera no deberá acudir al entrenamiento ninguna persona que presente alguno de los siguientes SÍNTOMAS:

·        Fiebre superior a 37 grados

·        Tos seca

·        Dolor de garganta

·        Pérdida de olfato y/o gusto

·        Diagnóstico de COVID-19 o cuarentena domiciliaria por haber estado en contacto con alguna persona contagiada o con síntomas de COVID-19 o en espera de resultados de PCR.

  

1-    INSTALACIONES

-         Todos los entrenamientos serán en el polideportivo de Doneztebe. El entrenador o la entrenadora podrá decidir salir del polideportivo, pero siempre irá a espacios donde no haya gente.

-         En cada entrenamiento solamente estará en el interior de la instalación un equipo.

-             La entrada en la pista deportiva será a través de la entrada principal de la instalación. La salida también se hará por la misma puerta.

-         Los vestuarios y los baños permanecerán cerrados.

-         No se puede acceder a las gradas.

  

2-    ACCESO A LA INSTALACIÓN

-         Sólo podrán acceder a la instalación entrenadoras, entrenadores, jugadoras, jugadores y miembros de junta. No estando permitido el acceso de público, familiares y amigas y amigos.

-         Los jugadores y las jugadoras accederán 15 minutos después que el equipo anterior haya abandonado la instalación.

-         Llegar con el tiempo justo para la actividad con el fin de evitar aglomeraciones o reuniones en los accesos de la instalación. Se avisará al entrenador o entrenadora obligatoriamente si no se va a ir a entrenar.

-         ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA DURANTE TODO EL ENTRENAMIENTO. No se podrá utilizar la mascarilla quirúrgica (esta mascarilla tiene un alambre en la parte superior y puede resultar peligroso).

-         Mantener el distanciamiento social mientras la espera tanto a la llegada como a la salida (1,5 metros).

 3-    ACCESO A LAS PISTAS

-         El jugador o la jugadora se limpiará las manos con el hidrogel colocado en la entrada.

-         Acudirá directamente a la pista sin poder estar en ningún otro espacio de la instalación.

-         SOLAMENTE LOS ENTRENADORES O ENTRENADORAS ENTRARÁN EN EL CUARTO DE MATERIAL.

 4-    ANTES DE COMENZAR EL ENTRENAMIENTO

 -         Mantener siempre la distancia y evitar cualquier contacto físico.

-         Los jugadores y las jugadoras deberán de traer un calzado de uso exclusivo para el entrenamiento que se lo pondrán antes de empezar a entrenar y en la propia instalación. Después de acabar el entrenamiento se volverán a cambiar.

-         Cada jugador o jugadora deberá llevar su propia botella de agua y no compartirla, tampoco podrá rellenarla en los lavabos.

-         Cada jugador o jugadora tendrá en una bolsa deportiva una mascarilla de sustitución.

-         Cada jugador o jugadora accederá con una bolsa deportiva en la que llevará botellín de agua lleno, zapatillas de uso exclusivo en la instalación, la mascarilla de repuesto, el peto que le habrá dado el entrenador o entrenadora y ropa de cambio (esto último en caso de que quiera el jugador o jugadora). Esta bolsa se dejará en una esquina de la pista manteniendo 1,5 metros de distancia entre bolsas para que cuando sea necesario utilizar el material se mantenga la distancia de seguridad. NUNCA SE DEJARÁN AMONTONADAS. El contenido de esta bolsa no se podrá dejar fuera, CADA JUGADOR O JUGADORA MANTENDRÁ SU MATERIAL SIEMPRE DENTRO DE LA BOLSA DE DEPORTE.

-         Está prohibido llevar cualquier tipo de alimento y comer en la instalación.

 

 5-    MATERIAL DEPORTIVO

-         Los petos serán de uso individual cada jugador o jugadora tendrá uno y será el responsable o la responsable de su lavado. Se lo llevará a casa y lo traerá limpio en cada entrenamiento. A quien no lo traiga no se le entregará otro.

-         El material deportivo utilizado será desinfectado por el equipo después de cada entrenamiento.

-         Cada equipo solo podrá utilizar sus propios balones.

-         En el acceso al cuarto donde está el material también habrá hidrogel para desinfectarse las manos antes y después de coger el material.

  

6-    DURANTE LA PRACTICA DEPORTIVA

-         Se podrán realizar entrenamiento con contacto, pero se priorizarán las actividades sin contacto.

-         En cada entrenamiento podrán participar como máximo 15 jugadores o jugadoras.

-         Los jugadores y jugadoras y entrenadores y entrenadoras deberán lavarse las manos con hidrogel frecuentemente y procurarán no tocarse la cara durante el entrenamiento.

-         Se deberán de cubrir las toses y estornudos con el brazo y se utilizarán pañuelos de papel desechables.

-         Durante los entrenamientos la puerta de la entrada principal estará abierta para que la instalación esté lo más ventilada posible.

 

7-    AL FINALIZAR

-         Desinfectarán todo el material utilizado.

-         Será obligatorio el uso de mascarilla.

-         Se desinfectarán las manos con hidrogel.

-         Se cambiarán el calzado.

-         Deberán de reducir al máximo el tiempo de estancia en la instalación una vez terminado el entrenamiento.

-         Todos los equipos terminarán puntualmente los entrenamientos.

-         El que quiera o la que quiera podrá quitarse la ropa sudada y ponerse la limpia.

-         Todo el equipo tiene que salir junto del entrenamiento para que se pueda ventilar la instalación para el siguiente equipo.

  Este protocolo es ampliable en todo momento a cualquier medida adicional que presente el Ayuntamiento de Doneztebe, la FNB, el INDJ o cualquier organismo competente.

No hay comentarios: